உறவின்-உறவு – 2

வேகமாய் ஓத்து அவள் புண்டையில் கஞ்சியை Tamil Kamaveri பாய்ச்சினேன்…இருவரும் சுகத்தின் உச்சத்தில் இருக்க இருவரின் மூச்சும் ஒரே இசையில் இருக்க அத்தையின் மேல் விழுந்தேன்.

உறவின்-உறவு

காமத்தில் சுத்தம் மறந்து உறவு மறந்து மிருகமாய் இரண்டு Tamil Kamakathaikal உறவுகள் உறவு கொன்டு அந்தரங்கத்தில் தங்கள் சொர்கத்தை நிலைநாட்டுவதை காணலாம்