நானும் அம்மாவின் முலையும் 2

அம்மா அவளது புடவையை மேலே தூக்கி அவளது வெள்ளை குண்டியை காட்டிக்கொண்டு ஒன்னுக்கு அடிக்க அமர்ந்தால். அவள் குண்டியை அப்படியே கடிச்சி தின்னலாம் போல இருந்தது.

நானும் அம்மாவின் முலையும்

அவள் தாலி அவளது ரவிக்கைக்குள் மாட்டிகொண்டு இருக்க, “அம்மா உள்ளே மாட்டிகிட்டு இருக்கு என்றேன்” அவள் வெளியே எடுக்க சொல்ல முதல் முறை அவள் முலையை அருகில் பார்த்தேன்.