ப்ரிண்சி – 4 – ப்ரிண்சியும் பிகினி ஹோட்டலும் – மூன்று

ப்ரிண்சிக்கு ஹூட்டர்ஸ் நிறுவனத்தில் எப்படி வேலை கிடைத்தது , அதன் பின் அங்கு வந்த அவளின் அப்பாவை ப்ரிண்சி எப்படி எதிர் கொண்டால் , அதன் பின் அவள் அம்மா திட்டம் போட்டு அவளையும் அவள் அப்பாவையும் எப்படி ஓக

ப்ரிண்சி – 3 – ப்ரிண்சியும் பிகினி ஹோட்டலும் – இரண்டு

விர்ஜின் ப்ரிண்சி கொரோனா காலத்தில் வேலை இழந்து பிகினி ஹோட்டலில் வேளைக்கு சேர்ந்த அப்பாவை ஓத்த கதை

ப்ரிண்சி – 2 – ப்ரிண்சியும் பிகினி ஹோட்டலும் – முதல்

விர்ஜின் ப்ரிண்சி கொரோனா காலத்தில் வேலை இழந்து பிகினி ஹோட்டலில் வேளைக்கு சேர்ந்த கதை வாருங்கள் தொடரலாம்.

ப்ரிண்சி 1 – ப்ரின்சியும் பிச்சைக்கார கிழவனும்

கேரளா மல்லு பெண்ணான நான் ப்ரிண்சி. என் முதல் காம அனுபவம். பிச்சைக்கார கிழவனுடன் ஓலாட்டம் எப்படி நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.