முனியம்மா (அம்மா ஒரு சித்தாள்) – 2

நானும் அம்மாவும் எங்களோட வாழ்க்கையை வாழ எந்த எல்லை வர என்றாலும் செல்கிறோம் என்பது தான் இந்த கதை, அம்மா கணவனை இழந்தவள்.

முனியம்மா (அம்மா ஒரு சித்தாள்) – 1

கணவனை இழந்த என் தாய், அப்பனை இழந்த நான். அம்மாவும் நானும் எங்கள் வாழ்க்கையை வாழ எந்த எல்லை வரை செல்கிறோம் என்பது தான் இந்த கதை. உண்மை கதை.