கவிதா ஆண்டியும் என் காம போதை 2

போன கதையில் சொன்னது போல கவிதா நான் கேட்க்கும்போதேல்லாம் எனக்கு சுகம் கொடுத்துக்கொண்டு இருந்தால். அப்படியே நாட்கள் செல்ல ஒரு முறை அவள் தோழி வீட்டில் மேட்டர் செய்யும்போது..

கவிதா ஆண்டியும் என் காம போதை

இது எனக்கும் கவிதா ஆண்டி க்கும் நடந்த காம வாழ்க்கை பற்றிய கதை இது. என் நண்பன் பெண்கள் விஷியத்தில் கில்லாடி அவன் கிட்ட இருந்து ஒரு ஆண்டி நம்பர் வாங்கினேன்.