கதைகளுக்கு கிடைத்த முத்தான இரண்டாம் வாய்ப்பு – 3

கதைகளுக்கு கிடைத்த முத்தான இரண்டாம் வாய்ப்பு பாகம் 3, இந்த கதை இரண்டு ஜோடிகள் மாற்றி கொண்டு நடந்த காம களியாட்டம் பற்றியது

கதைகளுக்கு கிடைத்த முத்தான இரண்டாம் வாய்ப்பு-2

தமிழ் காம வெறி கதைகளின் மூலமாக எனக்கு கிடைத்த வாசகி, நாம் எழ்திய கதை அனைத்தையும் நினைவக்கிய அந்த 4 நாட்களை, ஒரு தொடர் கதையாக இங்கு பதிவு இடுகிறேன்

கதைகளுக்கு கிடைத்த முத்தான இரண்டாம் வாய்ப்பு-1

இந்த கதை என் கதைகள் மூலம் எனக்கு கிடைத்த இரண்டாம் ஓழ் வாய்ப்பு, 4 நாட்கள் நடந்த இந்த ஓழ் , தினம் தினம் புது புது விதமான ஓழ் அனுபவம், வாழ்வில் மறக்க முடியாத ஒரு அன்பு காதல் காம நாட்கள்..