இரவில் தங்கையை தடவினேன் – 2

இந்த கதை முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சி, என் தங்கையை மறுபடி எப்படி ஓத்தேன் என சொல்லி இருக்கிறேன்.படித்து விட்டு ஆதரவு கொடுங்கள்.

இரவில் தங்கையை தடவினேன் – 1

இது ஒரு தகாத உறவு கதை, என் சொந்த தங்கையை ஒத்த நிகழ்வை கூறியுள்ளேன். அவளை தூக்கத்தில் எப்படி ஓத்தேன் என கூறியிருக்கிறேன்.