பேஸ்புக் மூலம் கிடைத்த தோழி – 2

வாடி என்று சொல்லி அவளை அப்படியே தூக்கிக்கொண்டு பெட்ரூம் போனேன், நேரம் வீணாக்காமல் அவளோட ஆடையை கழட்டினேன். அழகிய மாங்கனிகள் தெரிந்தன.

பேஸ்புக் மூலம் கிடைத்த தோழி

அவ வீட்டில் அப்பாவும் அம்மாவும் வெளியே சென்றுவிட்டார்கள், தம்பியும் கல்லூரி போன உடனே அவள் வீட்டுக்கு என்னை அழைத்தாள்.