என்னை என் உறவுகள் 2

போன பாகத்தில் நான் வாங்கிய முதல் ஓலை சொன்னேன், இந்த பாகத்தில் நான் என் ரெண்டு அண்ணன்ட்ட ஓல் வாங்குனத சொல்ல போறன் அதுவும் என் சித்தியே என் அண்ணன்களை விட்டு என்னை ஓக்க வச்சத சொல்ல போறன்,

என்னை என் உறவுகள்

எங்கள் குடும்பம் ஒரு கூட்டு குடும்பம், என் குடும்பத்துல உள்ள நான் ஒரு தேவிடியா, நான் என் குடும்பத்துல உள்ள சுண்ணிங்க கிட்ட எப்படி ஓலு வாங்குனனு சொல்ல போறன்