என் வாசகியுடன் ஒருநாள் – 2

வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த கதை எனக்கும் என்னை தொடர்பு கொண்ட வாசகிக்கும் இடையே நடந்த ஒரு உண்மை கதையின் இரண்டாம் பாகம்.

என் வாசகியுடன் ஒருநாள் – 1

இந்த கதை எனக்கும் என்னை தொடர்பு கொண்ட ஒரு அரிப்பு எடுத்த ஆண்டிக்கும் இடையே நடந்த உண்மை கதை. அவள் அனுமதியுடன் எழுதுகிறேன்.