என் வாசகர் கதை – 2

போன கதையில் என் பாஸ் உடன் நடந்த காம ஆட்டத்தை படித்திருப்பீர்கள், இது பாஸ் மகனுடன் நடந்த காம களியாட்டம் படித்து ரசியுங்கள்.

என் வாசகர் கதை

என் பெண் வாசகர் என்னுடன் அவள் அனுபவித்த சுகத்தை பகிர்ந்து கொண்டால். அந்த சுகத்தை காம ரசிகளுக்கு அளிக்குமாறு என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டாள்.