என் சித்தியுடன் 03

இந்த மூன்றாம் பாகத்தில் ஷேய்க் அவனோட சித்தியை டிரைவர் கூட செக்ஸ் செய்வதை பார்க்கிறான், பின் சித்தியிடம் மிரட்டி என்ன நடந்தது என்று பார்த்ததன் தொடர்ச்சியாக தொடர்கிறது.

என் சித்தியுடன் 02

சித்தியின் அந்தரங்க வாழ்க்கையை பார்த்து அங்கையே மூட் ஆகிய நாயகன் என்ன செய்கிறான்? அவர்களோடு ஆட்டத்தில் கலந்துகொள்கின்றன அல்லது சித்தியை தனியே சுவைக்க போகிறானா?

என் சித்தியுடன் 01

என் சித்தியுடன் எனக்கு நடந்த ஒரு காம வேட்டை சம்பவத்தை உங்களிடம் கூற ஆவலாக இருக்கிறேன், படித்துவிட்டு சித்தியின் காமத்தை உணருங்கள்.