என் அண்ணியோட குண்டி – 2

முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சி தான் இந்த கதை. இந்த கதையில் மறுநாள் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றியும், நான் அண்ணியுடன் எப்படி எல்லாம் sex செய்தேன் என்பது பற்றியும் கூற போகிறேன் ..

என் அண்ணியோட குண்டி – 1

இது என்னோட அண்ணி குண்டி எப்படி ரசித்து ருசித்து கிழித்தேன் என்று சோழ போகிறேன், தொடர்ந்து படிச்சிட்டு சொல்லுங்க.