என் அம்மா தேவதை – 4

லிப்ஸ் சப்பி இழுக்க அம்மா சொன்னால் அடியே தேவடியா வேமகளை வந்து உதடை சப்பி இழுக்க அம்மா சொல்ல, அடியே தேவடியா நான் பெத்த மவளே சூத்த நக்கு டி என்று சொல்ல தொடர்கிறது.

என் அம்மா தேவதை – 3

இந்த பாகத்தில் அம்மா எனது தலய பிடிச்சி தள்ள சாரி மா என்று சொல்லி மறுபடியும் அம்மா தொடைல கிஸ் செஞ்சேன் பின் தொடர்ச்சி.

என் அம்மா தேவதை – 2

இந்த காமகதை நடக்கும்போது எனக்கு 19 வயது, ஆனால் இப்போ எனக்கு 38 வயது ஆகிறது, அப்போது முதல் என் காம வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பித்தது என்று பார்க்கலாம்.

என் அம்மா தேவதை

எனக்கும் அம்மாக்குமான காம போராட்டம் அம்மா நான் என்னை அறியாமல் எப்படி காதலித்தேன்.
எனக்கும் அம்மாக்குமான உறவை மாற்றிவிடட தோழிகள் மேல கோவம் வந்தாலும் எனக்கு பிடிச்சு போய் இருந்தது.