கக்கோல்டு புருசனும் காய்ஞ்சு போன ஆண்டியும் – 2

கக்கோல்டு புருசன் தன் கைக்குழந்தையுடன் இருக்கும் பால் கொடுக்கும் பொண்டாட்டியை கூட்டிக்கொடுத்து ஓக்க விடும் கதை. சுவாரசியங்களுக்கு பஞ்சமே இல்லாத கக்கோல்டு கதை இது.

கக்கோல்டு புருசனும் காய்ஞ்சு போன ஆண்டியும் – 1

இந்த கதையில் கக்கோல்டு புருசன் தன்னுடைய காய்ஞ்சு கிடக்கும் மனைவியை ஒரு காலேஜ் பையனுக்கு கூட்டிக் கொடுத்து ஓள் வாங்க விடும் கதை.