அத்தை குடும்பம்-2

நான் எனது அத்தையை ஓத்துவிட்டு தூங்கிக்கொண்டிருந்தேன், காலை 9:00 மணிக்கு எந்திரித்தேன் அப்போது நான் தூங்கிக்கொண்டிருந்த ரூமில் யாரும் இல்லை

அத்தை குடும்பம்

அவள் அப்போது Tamil sex stories சேலை தான் கட்டி இருந்தால் எனவேய அது எனக்கு இன்னும் சுலபமாக இருந்தது நான் இப்போது என் கையை என் அத்தையின் மார்பு பகுதில்