அத்தையும் நானும் போட்ட காம ஆட்டம் 2

நாமா அந்த கதையில் சின்ன அத்தைய ஒத்த கதையை பார்த்தோம் இதுல நடு அத்தை என்ன ஒத்த கதையை பார்க்க போறோம் அவ பெயர் துர்க்காதேவி 36 மொலை நார்மல் சூத்து.

அத்தையும் நானும் போட்ட ஆட்டம்

நான் குட்டி 26 வயசு என்னோட மாமா மனைவி பெயர் பல்லவி எங்க இருவருக்கும் நடந்த காம கூத்து அவ 36 மொல 38 சூத்து அவ ஸ்லிம் ஆன பாடி. அவ அழகில் நான் மயங்கிட்டேன்.