அண்ணி மற்றும் மனைவியுன் காமம் களவாடிய தருனம் கடைசி பகுதி

அக்கா மற்றும் தங்கை இருவரும் என் வாழ்க்கையில் கிடைத்த பொக்கிஷம், 3மாததிற்க்கு பிறகு மாலினி கர்பம் தரித்தாள். அதன் தொடர்ச்சி.

அண்ணி மற்றும் மனைவியுன் காமம் களவாடிய தருனம் – 6

அத்தை வீட்டில் ஷாலினியுடன் உடலுறவில் இடுபட்ட பிறகு அண்ணியுடன் நடந்த காமத்திற்க்கு பிறகும், மாலினி கர்பம் ஆனால். அதை எல்லாரிடமும் கூறி சந்தோஷம் அடைந்தாள் மாலினி.

அண்ணி மற்றும் மனைவியுன் காமம் களவாடிய தருனம் – 5

என் வருங்கால மணைவி ஷாலினியை அவள் வீட்டில் வைத்து 3மணி நேரம் ஓத்த பிறகு, இரவு வீட்டிற்க்கு வந்து அண்ணியை அவள் ஆசை திற புண்டையில் ஓத்தேன்.

அண்ணி மற்றும் மனைவியுன் காமம் களவாடிய தருனம் பகுதி-4

முந்தைய பகுதியில் மாலினியும் நினும் இனைந்து காதல் களவியில் இடுபட்டு, அவள் பெண்மையின் உணர்ச்சிகளை துண்டி ஆனுபவித்தேன்… அண்ணி தன் தங்கையிடம் என்னுடைய மடிகணியை தருமாறு கேட்டுகொண்டதால் நான் அவள் விட்டிற்க்கு சென்றேன், அங்கே எனக்கு எற்பட்ட அனுபவத்தை கூற இருக்கிறேன்.

அண்ணி மற்றும் மனைவியுன் காமம் களவாடிய தருனம் பகுதி-3

இந்த பகுதியில் மாலினியுடன் முதல் முறை செக்ஸ் வைத்துகொண்ட பிறகு , அண்ணி எவ்வாறு அண்ணணிடம் செக்ஸ் வைத்துகொண்டால் என்பதையும், என் வருங்கால மனைவியை எந்த சூழ்நிலையில் நான் சந்தித்தேன் என்றும் கூற ஆசைப்படுகிறேன்

அண்ணி மற்றும் மனைவியுன் காமம் களவாடிய தருனம் பகுதி-2

இந்த கதையில் நான் மாலினி அண்ணியுடன் நெருக்கம் ஆனதும் அதை அவள் ஏற்றுக்கொண்டு எவ்வாரு என்னுடன் உடலுரவில் இடுபட்டால் என்பதை காமம் கலந்த காதலுடன் கூறியிருக்கிறேன், படித்து மகிழுங்கள்

அண்ணி மற்றும் மனைவியுன் காமம் களவாடிய தருனம் பகுதி-1

என் அழகு தேவதையன மாலினி அண்ணியை எப்படி என் காதலில் விழவைத்து அவள் ஆசையை தீர்த்துவைத்தோன் என்பது பற்றியது தான் இந்த கதை…