அணைச்சிக்கோங்க அங்கிள் – 3

கீர்த்தி வைஷுவை நினைத்து அவளது அப்பா அவளை ஓத்ததை சொல்லி அவளையும ஓழ் வாங்க அழைத்து வருகிறாள். தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

அணைச்சிக்கோங்க அங்கிள் – 2

வைஷூவை மூடேற்றி தன் அப்பாவுக்கு வைஷூவை கூட்டிக் கொடுக்கிறாள் கீர்த்தி. வைஷூவும் கீர்த்தியின் அப்பாவிடம் ஒழ் வாங்கச் செல்கிறாள். தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

அணைச்சிக்கோங்க அங்கிள் – 1

தன் அண்ணனிடம் ஓழ் வாங்கிய பின் மறுபடியும் ஓக்க வாய்ப்புக் கிடைக்காத வைஷூ ஓழுக்காக அவளின் ஃப்ரெண்ட் அவளை தன் அப்பாவுக்கு கூட்டிக் கொடுக்க ப்ளான் செய்கிறாள். தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.