அம்மாவின் கள்ளத்தனம் – 3

நான் அம்மாவை பார்க்குற பார்வை கொஞ்சம் மாறி அம்மாவை துணி இல்லாமல் நைடியில பாக்கும்போது கிளர்ச்சியாக இருந்தது.

அம்மாவின் கள்ளத்தனம் – 2

போன பாகத்தில் அண்ட் டைலர் வந்து சென்ற பிறகு அம்மா சித்தப்பா ரெண்டு பெரும் கட்டி அனைத்து அந்த டைலர் அம்மா வ சைட் அடித்தார்கள் பின் தொடர்ச்சி.

அம்மாவின் கள்ளத்தனம் – 1

இந்த கதை அம்மா பத்திய உண்மை சம்பவம் விருப்பம் இல்லாதவர்கள் தவிர்க்கவும். இந்த கதை எப்படி நாங்கள் வீட்டில் இல்லாத பொழுது சித்தப்பாவுடன் உறவு கொள்கிறாள் என்பதை பற்றியது.