அம்மாவை குட்டி கொடுத்து கூடவே அவளை ஓத்த கதை – 2

நானும் என் அம்மாவும் மதுரையை சேர்ந்த பிறகு என்ன நடந்தது என்பதை அறிந்து கொள்ள இந்த கதையை படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

அம்மாவை கூட்டி கொடுத்து கூடவே அவளை ஓத்த கதை

அம்மாவை கூட்டி கொடுத்துவிட்டு கூடவே தன் மகனும் சேர்ந்து அவளை ஓக்கிறான். அப்படி அம்மா மகன் காமக்கதை இது.