அக்காவும் அவள் வீட்டில் நடந்ததும் – 3

இது ஒரு அக்காவும் தம்பியும் காமத்தில் ஈடுபடும் குடும்ப செக்ஸ் கதை, முதல் இரண்டு பகுதிகளை படிக்கவும். எப்படி ஒரு குடும்பத்தில் காமம் தொடர்கிறது பார்க்கலாம்.

அக்காவும் அவள் வீட்டில் நடந்ததும் (பகுதி:2)

இந்த கதை ஒரு குடும்ப கதை அதுவும் அக்கா தம்பி கதை . இதன் முதல் பகுதியை படித்துவிட்டு இந்த தொடர்கதை படியுங்கள்.

அக்காவும் அவள் வீட்டில் நடந்ததும் (பகுதி:1)

அக்கா அவன் கூட ஓழ் வாங்கிக்கொண்டு இருக்கும்போது என்னோட பெற சொல்லி ஓழ் வாங்கிக்கொண்டு இருக்க நான் அவளுக்கு தெரியாமல் மறைந்து பார்த்துகொண்டு இருந்தேன்.