அகமதி -3

என்னடி சத்தம் என்று காவியா கேட்க்க உன் புருஷன தாண்டி ஓத்துட்டு இருக்கோம் என்று சொன்னோம். வேணும்னா வந்து பாரு என்று சொன்னோம்.

அகமதி-2

மாணவர்கள் விடுதியில் எப்படி இருக்குமோ அதே போல தன் பெண்கள் விடுதியிலும் அந்தரங்கள் அதிகமாக இருக்கும். அவர்கள் அடிக்கும் காம அட்டகாசம் அதிகம்.

அகமதி-1

இது ஒரு நெடுந்தொடர், ஒரு பெண் தனது பதினெட்டு வயது முதல் நடந்த கதையை சொல்ல போகிறேன். அவள் பதினெட்டு வயது முதல் திருமணம் வரை என்ன நடந்தது.