அகமதி

வாசகர்களே ! இந்த கதை ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் நடந்த காதல் மற்றும் காமம் சார்ந்த அனுபவங்கள் பற்றிய கதை. இது ஒரு தொடர் ஆகா எழுத உள்ளேன். ஏனென்றால் இது அந்த பெண்ணின் பள்ளி பருவம் முதல் திருமணம் வரை உள்ள அனுபவத்தை கூறும் கதை. இதை படித்துவிட்டு, உஙகள் கருத்தை comment ல் பதிவிடுமாறு கேட்டுகொள்கிறேன்.

அகமதி -3

என்னடி சத்தம் என்று காவியா கேட்க்க உன் புருஷன தாண்டி ஓத்துட்டு இருக்கோம் என்று சொன்னோம். வேணும்னா வந்து பாரு என்று சொன்னோம்.

அகமதி-2

மாணவர்கள் விடுதியில் எப்படி இருக்குமோ அதே போல தன் பெண்கள் விடுதியிலும் அந்தரங்கள் அதிகமாக இருக்கும். அவர்கள் அடிக்கும் காம அட்டகாசம் அதிகம்.

அகமதி-1

இது ஒரு நெடுந்தொடர், ஒரு பெண் தனது பதினெட்டு வயது முதல் நடந்த கதையை சொல்ல போகிறேன். அவள் பதினெட்டு வயது முதல் திருமணம் வரை என்ன நடந்தது.

Scroll To Top