தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் (Tamilnadu Karupu Nattukattai Beachil )

எப்படி தமிழ்நாட்டின் கருப்பு நாட்டுக்கட்டை ஒருத்தில் பீச்சில் தன் ஆடைகளை கழட்டிவிட்டு தன்னோட முலைகள் மற்றும் புண்டை சூத்தை காட்டுகிறாள்.

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில்

அழகிய கடற்கரை கிராமத்தில் வெள்ளை மணல்கள் கொண்ட இடத்தில் எப்படி ஒருத்தி தன்னோட பெச்ட்டி கூட சென்று ஜாலியா இருக்கிறா.

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 2

அவளுக்கு காமம் அதிகமாக அவளது ஆடைகளை விலக்கிவிட்டு புண்டையில் விரல் விட்டு நல்லா அரிப்பை அடக்கும் படம் இது.

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 3

முழுசா கழட்டி போட்டுவிட்டு நல்லா புண்டையை விரித்து காட்டுரா. கடற்கரையில் ஒரு சின்ன வீட்டில் தங்கி இருவரும் காமம் அனுபவிக்க்ரார்கள்.

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 4

இந்த கடற்கரையில் வெட்ட வெளியில் அவள் மீது ஏறி ஒக்க ஆரம்பித்தால் சுகமாக இருக்கும்.

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 5

அவளை படம் எடுத்துகொண்டு இருக்கும்போது மூடு தாங்காமல் அவளை அப்படியே உள்ளே கூட்டி சென்று நல்ல மட்டர் செய்யலாம்.

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 6

 

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 7

 

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 8

 

தமிழ் நாட்டு கருப்பு நாட்டுக்கட்டை பீச்சில் 9

 

Leave a Comment