கும்த்தா முலை கொண்ட பெண்ணின் படங்கள் (Gumtha Mulai Konda Pennin Padangal )

கீழே இருக்கும் படத்தில் எப்படி ஒருத்தி யோகா செய்கிறேன் என்ற பேச்சில், அவளது முழு நிர்வான உடம்பை காட்டிக்கொண்டு இருக்கிறாள் பாருங்கள்.

கும்த்தா முலை கொண்ட பெண்ணின் படங்கள்

அவள் யோகாவில் இருக்கும் ஆசான்கள் பலவற்றை செய்து அருகில் இருக்கும் ஆடவனின் மூடை ஏற்றுகிறாள். எப்படி அவள் உடம்பு வழியும்போது அவள் முளை ரெண்டும் தூக்கிகிட்டு இருக்கு பாருங்க.

கும்த்தா முலை கொண்ட பெண்ணின் படங்கள் 2

கீழே இருக்கும் பெண் முளை எப்படி கும்த்தா வா இருக்கு பாருங்க. நல்லா தன்னோட பெரிய முலையை ரெண்டும் தூக்கி காட்டுகிறாள் என்று பார்ப்போம்.

கும்த்தா முலை கொண்ட பெண்ணின் படங்கள் 3

அவல அவுத்து போட்டு நல்லா குத்தனும். இவள விட்ட நல்லா ஊம்புவா சுன்னிய.

கும்த்தா முலை கொண்ட பெண்ணின் படங்கள் 4

அவளுடைய பிராவுக்குள் எப்படி முயல் குட்டி போல ரெண்டு முலையும் மறந்ஜிகிட்டு இருக்கு என்று பார்த்தீங்களா.

கும்த்தா முலை கொண்ட பெண்ணின் படங்கள் 5

Leave a Comment