பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம் (Bittu Padam Nadithu Mulai Katum Pen Padam )

இந்த படங்களில் வருபவர்கள் எப்படி பிட்டு படம் நடித்து தங்கள் ஓழை நடித்தி ரசிக்கிறாங்க என்று பாருங்கள்.

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

பிட்டு படம் ஆரம்பிக்கும்போது கொஞ்சம் கூச்சத்துடன் எப்படி இவள் இருக்கிறாள் என்று பாருங்கள். அவன் ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க அவளுக்கும் காமம் அதிகரிக்கிறது.

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

பின் அவளது மேலாடையை நீக்கிவிட்டு அவளது முலையை பிசைந்து இன்னும் மூடு எத்துகிறான்.

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

பின் இரு முலைகளையும் கசக்கி கசக்கி அவள் புண்டையில் இருந்து தண்ணீரை வடிய வைக்கிறான்.

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

பின் அவளை முழு நிர்வாணம் ஆக்கி அவளை மேட்டர் செய்ய ஆரம்பிக்க போகிறான்.

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

 

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

 

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

 

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

 

பிட்டு படம் நடித்து முலைகளை காட்டும் பெண் படம்

 

Leave a Comment