விட்டதை பிடிச்சுக்கலாம் வா டா தம்பி!!! – 3

இந்த பகுதியில் நிஷா புண்டை சூடாக இருக்க நல்லா ஒழுகிக்கொண்டு ஈரமாக இருந்தது. அவளுக்கு ஏற்க்கனவே இருந்த அனுபவத்தால் அது பழகி இருந்தது.

விட்டதை பிடிச்சுக்கலாம் வா டா தம்பி!! – 2

இந்த பகுதியில் நிஷா தனது முலைகள் மீது என்னை சாய்த்து அழுத்திக்கொண்டே என் கோட்டையை கையால் படித்து உருவினால், அப்படியே இந்த கதை தொடர்கிறது.

விட்டதை பிடிச்சுக்கலாம் வரியா டா தம்பி!!

நான் இப்போ சொல்ல போகும் காம கதை எனக்கு நடந்த எனது முதல் அனுபவம். சுமார் 12 வருடங்களுக்கு முன்பு கல்லூரி பெண்களுடன் நடந்தது.