வினோ வாழும் மன்மத ராஜா – 2

இப்பகுதியில் நிவேதாவை ஓத்த கலப்புடன் நான் படுக்க, அவளும் தூங்கிவிட்டால், அப்போ எனக்கு ஞானம் பிறக்க ஆரம்பித்தது என்ன என்று படிங்க.

வினோ வாழும் மன்மத ராஜா

எனது மனைவிக்கும் எனக்கும் இடையே எந்த ஒளிவு மறைவும் இருந்தது இல்லை, அவள் என்னை படிக்கும்போதே நான் தான் வேண்டும் என்று அடம்பிடித்து கட்டிகொண்டவள், எங்களது காம கதை.