உயிருள்ளவரை உஷா – 4

அப்பா குடிபோதையில் கிடக்க, வேறு நபர்களுடன் உல்லாசம் காணும் அம்மாவை முதல் தடவையாக அனுபவிக்கும் மகன், ஒரு தடவையோடு விடுவானா?

உயிருள்ளவரை உஷா – 3

அப்பா குடிபோதையில் கிடக்க, அபார்ட்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மற்றும் எலெக்ட்ரீஷியனுடன் அம்மா ஜல்சா பண்ணுவதைப் பார்த்து, அதன் பின் நடக்கும் தொடர்ச்சி இது.

உயிருள்ளவரை உஷா – 2

பெற்றோரின் திருமண வெள்ளிவிழாவுக்காக வந்தவன், அம்மா உஷா செக்யூரிட்டி முருகேசன் மற்றும் எலெக்ட்ரீஷியன் அப்புக்குட்டன் இருவரிடமும் புண்டை நோக ஒள்வாங்குவதை அறிய நேரிடுகிறது. விடிந்தால் நடக்கப்போவது என்ன?

உயிருள்ளவரை உஷா

அம்மா உஷாவின் அறியப்படாத இன்னொரு பக்கம்! என் அப்பா ஒரு குடிகாறான், ஆனால் அம்மா பாக்க தபு போல இருப்பால்.