உறவுக்காற அக்காவுடன் கள்ள ஓழு – 2

வணக்கம் நண்பர்களே‌ சென்ற ‌கதையில் என் உறவுக்காற அக்காவை எவ்வாறு ஓத்தேனு பாத்தோம். இதில் அவளை அவள் தங்கை கணவனுடன் சேந்து எப்படி ஓத்தேன் என்பதை பார்ப்போம்.

உறவுக்காற அக்காவுடன் கள்ள ஓழு

என் உறவுக்காற அக்கா முறை கொண்ட பெண்னை எவ்வாறு பேசி கரெக்ட் செய்து அவள் கணவன் இல்லாத போது அவள்‌வீட்டில் வைத்து ஓத்தேன் என்று எழுதி இருக்கிறேன்