உமா சித்தியுடன் உடல் உறவு – அத்தியாயம் இரண்டு

சென்ற அத்தியாயத்தின் தொடர்ச்சியாக உங்கள் நான் எவாறு என் ஆசை நாயகி உமாவை இரவு முழுவதும் உறவு கொண்டேன் அவளின் திருமணம் பிறகு எப்படி சந்தித்தோம் என்று பார்ப்போம் .

உமா சித்தியுடன் உடல் உறவு – அத்தியாயம் ஒன்று

எனக்கும் என் சித்திக்கும் நடந்த உடல் உறவு பற்றிய உண்மை கதை. என் சித்தி உமாவை எப்படி எல்லாம் அனுபவித்தேன், எவ்வாறு எங்கள் உறவு தொடர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்னும் பலகோணங்களில் நடந்த சம்பவங்களை உங்களுக்கு சுவாரசியமாக கூற போகிறேன்