உடலும் உணர்வும் – 8

நான் தொட்டு அனுபவிக்கும் முதல் மார்பின் சொந்தக்காரி எப்படி ரசிக்கிறாள் என்று பார்க்கவே எந்த பேனையும் உரசாமல் கூட வாழ்ந்த எனது கதை இது.

உடலும் உணர்வும் – 7

ஐயோ இது கிடைக்காத என்று பல நாட்கள் என்கி கொண்டு இருக்கும் காமம் நினைத்து பார்க்காத நேரத்தில் அமையும் அது போன்று அமைந்த தொடர் இது.

உடலும் உணர்வும் – 6

இதற்க்கு முந்தைய பகுதியில் அகிலாவுடன் ஏற்பட்ட நெருக்கத்தினை உணர்வுகளோடு காதலும் காமமும் கலந்து எழுதி இருந்தேன்.

உடலும் உணர்வும் – 5

ஐந்து மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த பாகத்தில் சந்திக்கிறேன், ஆண்டியை இந்த பாகத்தில் எப்படி போட்டு ஓக்கிறேன் என்று பார்த்து தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

உடலும் உணர்வும் – 4

தள்ளி அமர்ந்து அரமித்த பயணம் எப்படி காற்று கூட உள்ளே நுழைய இயலாமல் எங்களை சேர்த்து வைத்தது என்று இந்த பகுதியில் எழுதி இருக்கின்றேன். முந்தைய பாகத்தின் தொடர்ச்சி.

உடலும் உணர்வும் – 3

கடந்த இரண்டு பகுதியில் அகிலாவுடன் எப்படி என் பழக்கம் படிப்படியாக வளர்ந்தது என்றும் அவளை எப்படி உண்மையாக ரசிக்க ஆரமித்தேன் என்பதையும் எழுதி இருந்தேன். தொடர்ச்சி.

உடலும் உறவும் – பாகம் 2

அகிலாவும் நானும் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் என்பதை தாண்டி எங்கள் இருவருக்குள் ஏற்பட்ட நெருக்கமும் அதற்க்கு அமைந்த சூழலும் பற்றி விரிவாக கூறி உள்ளேன்.

உடலும் உணர்வும் – 1

உடம்பு பசிக்கு உணவும், உணர்வு பசிக்கு உடலையும் தேடி மனிதன் அலையும்போது அலுப்பு இல்லாமல் இருந்தான் அதன் பின் வந்தவை வாழ்வை மாற்ற தொடர்ந்த கதை.