மாமனார் மருமகள் இடையே நடந்த காமம் கல்யாணம் 4

தான் மாமனாரை அவளது கணவன் என்று போய் சொல்லி கூட்டி வந்தது ரொம்ப தப்பு ஆய்டுச்சு. அவர் கூட ஒரு இரவு முழவதும் தனியாக தங்க வேண்டும் தேவி.

மாமனார் மருமகள் இடையே நடந்த காமம் கல்யாணம் 3

மாமனாருக்கு மருமகளுக்கு எப்படி அவள் காம சுகத்தை தனிக்கரன் அவளுக்கு எப்படி கணவன் மறுக்கிறான் என்று தான் இந்த கதையில் சொல்லியிருகன்.

மாமனார் மருமகள் இடையே நடந்த காமம் கல்யாணம் 2

கொங்கா மக்கா ஏன்னா அழகா இருக்கா அவ, அவல பாத்தா உடனே அவனுக்கு காமம் அதிகரித்தது, அவளை இழுத்து வைத்து நச்சு நச்சு என்று கிஸ் அடித்தான்.

மாமனார் மருமகள் இடையே நடந்த காமம் கல்யாணம் 1

அந்த மருமகள் ஒரு அழகு தேவதை, அவள் பார்பதற்கு நடிகை மீனா மாதரியே இருப்பாள். அவள் உடம்பின் அழகை பார்த்தாலே போதும் எந்த ஆணுக்கும் குஞ்சி நின்னுக்கும்.