சொந்த சித்தி மனைவியானாள்

இது எனது சித்தியுடன் நடந்த உண்மை அனுபவம். நான் அவளை எப்படி மயக்கி எனது சொந்த மனைவி ஆக்கினேன் என்பது பற்றிய கதை. முழுவதாக படிங்கள்.

சொந்த சித்தி மனைவியானாள்-4

இந்த கதையினுடைய கருவானது தன்னுடைய சொந்த சித்தி தனக்கு ஒருவழியாக மனைவியாக வருகிறாள்.பிறகு அவ அவளுக்கும் அவனுக்கும் நடக்கும் காம மற்றும் காதல் கலந்த கதையை இவை ஆகும்.

சொந்த சித்தி மனைவியானாள்-3

இந்த கதையின் கருவானது ஒரு சித்தி தன்னுடைய மகனுக்கு மனைவியாக வருகிறாள் அதுக்கப்புறம் ஏற்படும் காதல் மற்றும் காம கதை ஆகும்.

சொந்த சித்தி மனைவியானாள்-2

எனது பெரிய சுன்னியை நான் வெளியே எடுத்து காட்ட அவள் கிறங்கிபோய் மெத்தையில் விழுந்தாள். பின் அவள் மீது எகிறி அவள் இடுப்பை தடவினேன்.

சொந்த சித்தி மனைவியானாள்-1

தனது சொந்த சித்தி தனது மனைவியாக வரும் கதையும் அதன் பிறகு ஏற்படும் காதல் கலந்து காம கதை தான் இது முதல் கதை தவறு ஏதும் இருந்தால் மன்னிக்கவும்.

Scroll To Top