ரதிபாலாவின் – காமம் முதல் கல்யாணம் வரை – 3

சென்ற கதையின் தொடர்ச்சியாக எனது சுன்னியை அவள் பார்க்க துண்டித்து இருந்த சுன்னியில் இருந்து அவளது பார்வையை நகர்த்த என்ன நடக்கிறது பார்ப்போம்.

ரதிபாலாவின் – காமம் முதல் கல்யாணம் வரை – 2

போன பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக சக்தி இரு முறை காம நீரை கசிய விட்டதால் பாலாவின் முதுகில் சாய அதன் பின் நடந்தது.

ரதிபாலாவின் – காமம் முதல் கல்யாணம் வரை – 1

ரதி பாலாவின் காமம் முதல் கல்லயணம் வரை நடக்கும் அனுபவங்களை தொகுத்து இந்த தொடர் கதையில் எழுத நினைக்கிறேன், படித்துவிட்டு சொல்லுங்கள்.