புதுமைப்பெண் பாரதியின் ஓலாட்டம் – 2

இந்த பகுதியில் நான் கதவை திறந்தபிறகு அங்கு எதிர்பாராத விதமா வெற்றி நிற்க அவளை நினைத்து விரல் போட்டது நியாபகம் வந்தது. அதன் பின் என்ன நடந்தது.

புதுமைப்பெண் பாரதியின் ஓலாட்டம்

இந்த கதையில் எல்லாரும் குள்ளம் குள்ளம் என்று ஒதுக்கிய ஒரு குள்ளச்சியை அவளது விருப்பத்தோடு எப்படி புணர்ந்தேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன்.