புது புது அர்த்தங்கள் – 2

ஐஸ்வர்யாவால் ஏமாற்றப் பட்ட நாயகன் அடுத்து என்ன செய்வான்?? வாங்க இந்த கதையில் நாயகனுடன் தொடர்ந்து பயணிப்போம்.

புது புது அர்த்தங்கள் – 1

மீளா துயரத்தில் விழுந்த குடும்பத்தை காப்பாற்ற முயற்சிக்கும் நாயகன். தான் நினைத்ததை சாதித்து குடும்ப தலைவன் ஆவானா??