பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை

இது எனது அண்ணி ப்ரியா கூட செக்ஸ் செய்த கதை, அவளிடம் முதல் முறை காமம் அனுபவித்து அவளுடன் எப்படி கன்னி கழித்தேன் என்று சொல்ல போகிறேன்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-12

இப்பகுதியில் எப்படி என் மாமியாரிடம் இருந்து தப்பித்து பிரியாவின் மனம் மாறிய கதை என அனைத்தையும் பார்ப்போம். படித்துவிட்டு சொல்லுங்கள்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-11

இக்கதையில் பர்த்டே பார்ட்டி மற்றும் பிரியாவிடம் சந்தோஷம் திவ்யாவை கதற கதற செய்தது. முந்தய பகுதியின் அண்ணி காம கதையின் தொடர்ச்சி.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-10

இப்பகுதியில் என் அண்ணியின் கோவம் என் வெறி புதிதாக ஒருவளை செய்தது சென்ற பகுதியின் தொடர்ச்சியாக அண்ணி கூட நடந்த அனுபவங்கள்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-9

இந்த பகுதியில் நான் எப்படி என் அண்ணியை அடைந்து அணு அணுவாக அனுபவித்தேன் என்று சொல்ல போகிறேன். தொடர்ந்து படித்துவிட்டு சொல்லுங்கள்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-8

இந்த பகுதியில் அவள் எப்படி எனக்கு கை அடித்து விட்டாள் காமம் ஒட சேர்ந்து எப்படி அவள் மேல் காதல் உருவானது என்பதை சொல்கிறேன் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-7

இப்பகுதியில் எப்படி அண்ணியிடம் இருந்து தப்பித்து அவளை என் வழிக்கு ஈர்த்தேன் அவள் காம ஆசைகளை எப்படி அதிகரித்தேன் என்பதை சொல்கிறேன்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை – 6

இந்த பாகத்தில் எப்படி அண்ணியிடம் என் சிலிமிஷம் வேலை நான் மாட்டி கொண்டு இருந்தது அண்ணியின் பில்லிங் எல்லாம் விவரமா இருக்கும்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-5

இப்பகுதியில் எப்படி நந்தினி அ செஞ்சேன் பவித்ரா டேஸ்ட் அண்ணியுடன் விளையாட்டு புதிதாக ஒருவரை ஒத்தது. முந்த கதைகளையும் படிக்கவும்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை-4

இப்பகுதியில் எப்படி என் அண்ணியை அடைய கடவுள் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது மற்றும் தேவடிய நந்தினி அனுபவம். தொடர்ந்து தொடரை படியுங்கள்.

பிரியா அண்ணியை அடைந்த கதை – 3

இப்பகுதியில் எப்படி என் அண்ணியின் மேல் ஆசை அதிகம் அக தியேட்டரில் நடந்த சம்பவம். இந்த தேட்டர் அனுபவத்தை நீங்களும் சேர்ந்து அனுபவிங்கள்.

Scroll To Top