பேருந்தில் சிக்கிய இளம் பெண் – 2

இது சென்ற கதையின் நீட்சி பகுதி. இதில் வரும் அனைத்துமே கற்பனையே. எனக்கு வயது 22 இன்னும் .கன்னி கழியாமல் உள்ளேன் .

பேருந்தில் சிக்கிய இளம் பெண்

நான் வேலைக்கு போகும் பேருந்தில் ஒரு 23 வயது மிக்க புதிதாக கல்யாணம் ஆனா பெண்ணும் ஏறுவாள் ஆவலுடன் ஏற்பட்ட பழக்கத்தை பற்றி இக்கதையில் பார்க்கலாம்.