பேருந்தில் காட்டெருமைக்கு கிடைத்த பசுவும் கன்றும்

ஒரு பேருந்தில் காட்டு எருமைக்கு கிடைத்த பசுவும் கன்றும் என்று தலைப்பு இது, காமம் அதிகமாக இருக்கும்.

பேருந்தில் காட்டெருமைக்கு கிடைத்த பசுவும் கன்றும் – 4

நாங்கள் பேருந்தில் போகும்போது யார் யாரெல்லாம் சில்மிஷம் செய்தனர். அம்மாவும் முத்து சாரும் என்ன பிளான் போட்டாங்க. யார் இன்பம் அடைந்தனர் யார் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் என்று இந்த பாகத்தில் பார்க்கலாம்.

பேருந்தில் காட்டெருமைக்கு கிடைத்த பசுவும் கன்றும் – 3

அம்மாக்கு தெரியாமல் நான் எப்படி அருணிடம் ஓல் வாங்கினேன். என்னிடம் எஸ்கேப் ஆகி அம்மாவும் முத்து சாரும் திருட்டுத்தனமாக இருட்டில் ஓத்துக்கொண்டனர் என்று இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம்.

பேருந்தில் காட்டெருமைக்கு கிடைத்த பசுவும் கன்றும் – 2

அம்மாவும் நானும் தெரியாத ஆணின் உடம்பை உரசைக்கொண்டோம், அவருடைய வலையில் விழுந்த என் அம்மா பொதுமக்கள் இருக்கும்போதே அவரிடம் சுகத்துக்குகாக ஏங்கினாள்.

பேருந்தில் காட்டெருமைக்கு கிடைத்த பசுவும் கன்றும் – 1

இந்த கதையில் பேருந்து பயணத்தில் அம்மாவும் மகளும் ஒரு ஆணிடம் எப்படி சுகத்தை கொடுத்து, சுகத்தை பெற்று கொள்கிறார்கள் என்று பாப்போம்.

Scroll To Top