பெண்ணின் காம போதை – 2

சென்ற பாகத்தில் முடிவில் கவர்ச்சியான பாடல் வந்ததும் நான் அவளை பார்க்க அவள் என்னோட கைய பிடிச்சி அவ தோள்பட்டையில் வைக்க இந்த பாகத்தில் என்ன நடந்தது பார்க்கலாம்.

பெண்ணின் காம போதை

இது எனது முந்தைய கதையின்(சித்தியம் சிறுமலையும்) வாசகர் என்னிடம் அவளின் வாழ்க்கையில் நடந்தவற்றை கூற. அவளது சம்மதத்திற்கு இனங்க இக்கதையை பதிவிடுகிறேன்.