பருவத்தோடு வளரும் காமம் – 2

லிண்டா ஆண்டி ஐ மாமா பார்த்து எனது பூளை ஊம்ப சொல்ல அவளும் குனிந்து என் பூளை ஊம்பினாள். மாமா உடனே லிண்டா சூத்தை ஒரு அடி அடித்தார்.

பருவத்தோடு வளரும் காமம் – 1

இது கதையல்ல கற்பனையும் அல்ல ஆனால் முழுக்க உண்மையும் அல்ல, அனைத்தும் கலந்து செய்த கலவை, இப்பொழுது 38 வயதான எனது காம விநோதங்கள் இங்கே பகிர்கிறேன்.