நண்பனின் அம்மா எனக்கு மனைவி 2

இந்த பாகத்தில் நான் அவளை தடவிக்கொண்டே விரைந்து முலையை அழுத்தி கழுத்தில் முத்தம் கொடுத்து காமத்துடன் அவளை பார்த்தேன். திடீர்னு என் நண்பன் வர விலகினோம்.

நண்பனின் அம்மா எனக்கு மனைவி

இந்த கதையில் என்னோட நண்பனின் அம்மா எப்படி எனக்கு மனைவி ஆனால் என்று சொல்ல இருக்கிறேன், அவளை எப்படி முதல் முறை ஓத்தேன் என்ற அனுபவம் அழகானது.