நண்பன் செய்த பாவத்தால் ஒக்க கிடைத்த பசு 2

நான் அம்மாவின் ஒரு முலையை சப்பி சுவைக்க ஆரம்பித்தேன், அவளது இன்னொரு முலையை எனது நண்பன் சப்ப ஆரம்பித்தான். எனக்கு மூடு தாங்க முடியவில்லை.

நண்பன் செய்த பாவத்தால் ஒக்க கிடைத்த பசு 1

என் அம்மாவ பத்தி சொல்றேன், அவ பேரு சுமித்திரா, நல்லா படிச்சவ, இருந்தாலும் வேலைக்கு எதுவும் போகவில்லை 43 வயசு ஆகும் அவள் நல்ல வெள்ளையாக அழகாக இருப்பாள்.