முதல் முறை – இரண்டாம் பாகம்

அன்று என் காதலனின் பிறந்தநாள், குடும்ப காமம் இனிக்கி கல்லூரி விடுமுறை எடு என்று சொல்லிவிட்டு என்னை பைக்கில் எடுத்துகொண்டு ஒரு இடத்திற்கு சென்றான், அங்கு வச்சி என் மார்பை கசக்கினான்.

முதல் முறை

என் பேரு கவிதா. என்னோட ஒரு ஈரோடு. எனது முளை முன்பு 30 இப்போ 38. என் குண்டி 28 ஆனா இப்போ 36, கல்லூரி படித்துகொண்டு இருக்கிறேன்.