மூன்று மலர்கள் – 2

கேரளாவில் பாலக்காடில் இருக்கும்போது எனக்கு நடந்த சம்பவத்தின் இரண்டாம் பகுதி இது, எப்படி நகர்கிறது என்று பார்ப்போம்.

மூன்று மலர்கள் – 1

இது ஒரு கற்பனைக் கலந்த கதை இந்த கதை கேரளாவில் பாலக்காடு இருக்கும் ஒரு கல்லூரியில் படிக்கும்போது நடந்ததை பார்க்கலாம்.