மூன்று அத்தை மூன்று இன்பம் – 2

போன கதையில் ரோஜா அத்தையால் என் குஞ்சியில் வலி ஏற்பட்டது மல்லிகா அத்தை வழியை சரி செய்ய பின் அவ தோழி கொடுத்த ஐடியா தொடங்க ஆரம்பித்தார்கள் அதன் தொடர்ச்சி.

மூன்று அத்தை மூன்று இன்பம் – 1

கல்லூரி படிச்சி முடிச்சிட்டு பிஸ்னஸ் செய்கிற எனக்கு மூன்று அத்தை அத்தைகளுடன் நான் அடித்த லூட்டி மற்றும் அதனால் கிடைத்த இன்பத்தை இங்கு சொல்ல இருக்கிறேன்.