மனைவியின் பழைய காதலன் புதிய கணவன் – 2

கடந்த பகுதியில் இறுதியாக ரம்யா வீட்டில் இருந்து விருந்துக்கு அழைப்பு வந்தது அதன் தொடர்ச்சி இந்த பாகத்தில் பார்க்கலாம்.

மனைவியின் பழைய காதலன்

இந்தக் கதை புதிதாக கல்யாணமான பிரவீன் மற்றும் ரம்யா காதல் மற்றும் காமம் கலந்த கதை இவர்களுக்கிடையே நாமும் பயணிக்கலாம்