மகனின் எண்ணம் அம்மா 2

அன்று இரவு மாடிக்கு சென்று அங்கு தொங்கிக்கொண்டு இருந்த அம்மா பிராவை எடுத்து கை அடித்தேன். உடனே அவளும் மாடிக்கு வந்தாள்.

மகனின் எண்ணம் அம்மா 1

என்னோட அம்மா பேரு அமுதா, பாக்க சீப்பா இருப்பா, அவளுடைய முளை அளவாக இருக்கும். ஆனா அவ குண்டி செம அழகா இருக்கும்.