குஞ்சி கொட்டையுடன் சூத்தில் விட்டான்

அன்று இரவு முழுவதும் நன்றாக ஆட்டம் போட்டுவிட்டு படுத்து உறங்கிவிட்டோம். மறுநாள் காலை எழுந்து பார்த்தபோது அவனை காணோம். அவனை தேடிக்கொண்டு இருந்தேன்.

குஞ்சி கொட்டையுடன் சூத்தில் விட்டான் – பகுதி 2

இது ஓரினசேர்க்கை பற்றிய கதை பிடிக்காத காம நண்பர்கள் படித்தால் கூட அவர்கள் புடித்து பொய் விடும். மேலும் படித்துவிட்டு காஜல் கை அடித்து மாவிலுங்கள்

குஞ்சி கொட்டையுடன் சூத்தில் விட்டான் – பகுதி 1

வணக்கம் காம நண்பர்கள் இது ஒரு புதிய கதை. இது ஆண் ஓரினசேர்க்கை பற்றிய கதை. நன்றாக படித்துவிட்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்க வாழ்த்துக்கள்.

Scroll To Top